PRIMERA VISITA (durada: 1 hora)
Estudi antropomètric, mitjançant la tècnica BIA (bioimpedància mèdica). Resultats:

Determinació de l’índex de risc cardiovascular, segons perímetre de cintura, valors de tensió arterial i nivells de colesterolèmia en sang.
Enquesta clínico-nutricional:

SEGONA VISITA (durada: 30-35 minuts)
Estudi antropomètric, mitjançant la tècnica BIA (bioimpedància mèdica).  
Plantejament dels primers objectius a assolir (contracte de salut).
Prescripció de la pauta d’alimentació, ajustada a les necessitats individuals; els horaris d’ingestes i distribució dels grups d’aliments s’adapten a l’activitat diària. No s’exclou cap grup d’aliments i es potencia la varietat. El tractament es basa en el patró alimentari mediterrani i en les recomanacions dietètico-nutricionals dictades per organismes i societats científiques internacionals (evidència científica). En cas de restriccions/exclusions d’aliments, aquestes responen a patologies i/o trastorns fisiològics o aversions alimentàries presents. La pauta d’alimentació està basada exclusivament en aliments convencionals (no es prescriuen ni productes, ni suplements dietètics).

VISITES DE SEGUIMENT CLÍNIC/ CONTROL (durada: 15-25 min)
Estudi antropomètric, mitjançant la tècnica BIA (bioimpedància mèdica). 
Consells dietètics personalitzats i/o educació nutricional específica, tractant-se temes específics utilitzant material didàctico-educatiu imprès i audiovisual.
Reajustaments i/o cessió de nova pauta d’alimentació (segons les necessitats del/la pacient).
Aplicació d’eines de coaching nutricional per a motivar al/la pacient cap a un canvi d’hàbits i en la necessitat del seu manteniment.

PREUS

(*) Dins el seguiment clínic, existeix la possibilitat de dur a terme algunes visites on-line.